Մարտունի համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1133 աա) Հիմնական շինությունների համար 90015000   Ընտրել
1136 գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար 9001451010605000Միանվագ  Ընտրել
1137 դ) Մարտունի համայնքի Մարտունի քաղաքի տարածքում մինչև 26 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն 90012000Եռամսյակային20002 Ընտրել
1138 ե)Մարտունի համայնքի Մարտունի քաղաքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար 900145101060350Օրական350 Ընտրել
1139 զ)Մարտունի համայնքի Մարտունի քաղաքի տարածքում հեղուկ վառելիքի վաճառքի թույլտվության համար 900145101060100000Տարեկան100000 Ընտրել
1140 է) Համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, բաղնիքները (սաունաները), խաղատները ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար 900145101060100000Տարեկան  Ընտրել
1142 թ) Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար 9001451010601500Ամսական1500 Ընտրել
1143 ժ) Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեններ և կրկնօրինակներ տրամադրելու համար 9001451010602000Միանվագ  Ընտրել
1144 ի) Համայնքի տարածքում (բացառությամբ թաղային համայնքների) մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար 90014510106010000Տարեկան  Ընտրել
1361 Վարչական իրավախախտումների համար տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից պատասխանատվության միջոցների կիրառումից եկամուտներ 900145101169500Տարեկան  Ընտրել
1134Ա Մինչև 20քմ մակ. շին. թույլ. համար 90014510106015000Միանվագ  Ընտրել
1134Բ 20քմ և ավելի քմ մակերեսով շինարար. թույլ. համար 90014510106015000Միանվագ  Ընտրել
1137Ա1 դ) Մարտունի համայնքի Մարտունի քաղաքի տարածքում 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն  22000Եռամսյակային20002-26002 Ընտրել
1137Ա2 դ) Մարտունի համայնքի Մարտունի քաղաքի տարածքում 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն  28000Եռամսյակային26002-40002 Ընտրել
1137Ա3 դ) Մարտունի համայնքի Մարտունի քաղաքի տարածքում 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն  42000Եռամսյակային40002-50002 Ընտրել
1137Ա4 դ) Մարտունի համայնքի Մարտունի քաղաքի տարածքում 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն 90014510106052000Եռամսյակային50002-90002 Ընտրել
1137Ա5 դ) Մարտունի համայնքի Մարտունի քաղաքի տարածքում 500 և ավելի քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն  92000Եռամսյակային90002-202000 Ընտրել
1137Բ1 դ) Մարտունի համայնքի Արծվանիստ բնակավայրի տարածքում մինչև 26 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն 90014500217412000Եռամսյակային20002 Ընտրել
1137Բ2 դ) Մարտունի համայնքի Արծվանիստ բնակավայրի տարածքում 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն 90014511706622000Եռամսյակային20002-26002 Ընտրել
1137Բ3 դ) Մարտունի համայնքի Արծվանիստ բնակավայրի տարածքում 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն 90014511706628000Եռամսյակային26002-40002 Ընտրել
1137Բ4 դ) Մարտունի համայնքի Արծվանիստ բնակավայրի տարածքում 100-ից մինչև 200քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն 90014511706642000Եռամսյակային40002-50002 Ընտրել
1137Բ5 դ) Մարտունի համայնքի Արծվանիստ բնակավայրի տարածքում 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն 90014511706652000Եռամսյակային50002-90002 Ընտրել
1137Գ1 դ) Մարտունի համայնքի Ծովինար բնակավայրի տարածքում մինչև 26 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն-Ծովինար 9001511606812000Եռամսյակային20002 Ընտրել
1137Գ2 դ) Մարտունի համայնքի Ծովինար բնակավայրի տարածքում 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն-Ծովինար 90014511606822000Եռամսյակային20002-26002 Ընտրել
1137Գ3 դ) Մարտունի համայնքի Ծովինար բնակավայրի տարածքում 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր -մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն-Ծովինար 90014511606828000Եռամսյակային26002-40002 Ընտրել
1137Գ4 դ) Մարտունի համայնքի Ծովինար բնակավայրի տարածքում 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն 90014511606842000Եռամսյակային40002-50002 Ընտրել
1137Գ5 դ) Մարտունի համայնքի Ծովինար բնակավայրի տարածքում 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն 90014511606852000Եռամսյակային50002-90002 Ընտրել
1137Գ6 դ) Մարտունի համայնքի Ծովինար բնակավայրի տարածքում 500 և ավելի քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն 90014511606892000Եռամսյակային90002-202000 Ընտրել
1137Դ1 դ) Մարտունի համայնքի Վարդենիկ բնակավայրի տարածքում մինչև 26 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն 90014511506012000Եռամսյակային20002 Ընտրել
1137Դ2 դ) Մարտունի համայնքի Վարդենիկ բնակավայրի տարածքում 26-ից 50 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն 90014511506022000Եռամսյակային20002-26002 Ընտրել
1137Դ3 դ) Մարտունի համայնքի Վարդենիկ բնակավայրի տարածքում 50-ից 100 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն 90014511506028000Եռամսյակային26002-40002 Ընտրել
1137Դ4 դ) Մարտունի համայնքի Վարդենիկ բնակավայրի տարածքում 100-ից 200 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն 90014511506042000Եռամսյակային40002-50002 Ընտրել
1137Դ5 դ) Մարտունի համայնքի Վարդենիկ բնակավայրի տարածքում 200-ից 500 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն 90014511506052000Եռամսյակային50002-90002 Ընտրել
1137Դ6 դ) Մարտունի համայնքի Վարդենիկ բնակավայրի տարածքում 500 և ավելի քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն 90014511506092000Եռամսյակային90002-202000 Ընտրել
1137Ե1 դ) Մարտունի համայնքի Զոլաքար բնակավայրի տարածքում մինչև 26 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն 90014511406312000Եռամսյակային20002 Ընտրել
1137Ե2 դ) Մարտունի համայնքի Զոլաքար բնակավայրի տարածքում 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն 90014511406322000Եռամսյակային20002-26002 Ընտրել
1137Ե3 դ) Մարտունի համայնքի Զոլաքար բնակավայրի տարածքում 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն 90014511406328000Եռամսյակային26002-40002 Ընտրել
1137Ե4 դ) Մարտունի համայնքի Զոլաքար բնակավայրի տարածքում 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն 90014511406342000Եռամսյակային40002-50002 Ընտրել
1137Ե5 դ) Մարտունի համայնքի Զոլաքար բնակավայրի տարածքում 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն 90014511406352000Եռամսյակային50002-90002 Ընտրել
1137Ե6 դ) Մարտունի համայնքի Զոլաքար բնակավայրի տարածքում 500 և ավելի քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն 90014511406392000Եռամսյակային90002-202000 Ընտրել
1137Զ1 դ) Մարտունի համայնքի Աստղաձոր բնակավայրի տարածքում մինչև 26 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն 90014511306512000Եռամսյակային20002 Ընտրել
1137Զ2 դ) Մարտունի համայնքի Աստղաձոր բնակավայրի տարածքում 26-ից 50 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն 90014511306522000Եռամսյակային20002-26002 Ընտրել
1137Զ3 դ) Մարտունի համայնքի Աստղաձոր բնակավայրի տարածքում 50-ից 100 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն 90014511306528000Եռամսյակային26002-40002 Ընտրել
1137Զ4 դ) Մարտունի համայնքի Աստղաձոր բնակավայրի տարածքում 100-ից 200 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն 90014511306542000Եռամսյակային40002-50002 Ընտրել
1137Զ5 դ) Մարտունի համայնքի Աստղաձոր բնակավայրի տարածքում 200-ից 500 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն 90014511306552000Եռամսյակային50002-90002 Ընտրել
1137Զ6 դ) Մարտունի համայնքի Աստղաձոր բնակավայրի տարածքում 500 և ավել քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն 90014511306592000Եռամսյակային90002-202000 Ընտրել
1137Է1 դ) Մարտունի համայնքի Վաղաշեն բնակավայրի տարածքում մինչև 26 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն 90014511206712000Եռամսյակային20002 Ընտրել
1137Է2 դ) Մարտունի համայնքի Վաղաշեն բնակավայրի տարածքում 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն 90014511206722000Եռամսյակային20002-26002 Ընտրել
1137Է3 դ) Մարտունի համայնքի Վաղաշեն բնակավայրի տարածքում 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն 90014511206728000Եռամսյակային26002-40002 Ընտրել
1137Է4 դ) Մարտունի համայնքի Վաղաշեն բնակավայրի տարածքում 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն 90014511206742000Եռամսյակային40002-50002 Ընտրել
1137Է5 դ) Մարտունի համայնքի Վաղաշեն բնակավայրի տարածքում 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն 90014511206752000Եռամսյակային50002-90002 Ընտրել
1137Է6 դ) Մարտունի համայնքի Վաղաշեն բնակավայրի տարածքում 500 և ավելի քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն 90014511206792000Եռամսյակային90002-202000 Ընտրել
1137Ը1 դ) Մարտունի համայնքի Գեղհովիտ բնակավայրի տարածքում մինչև 26 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն 90014511106912000Եռամսյակային20002 Ընտրել
1137Ը2 դ) Մարտունի համայնքի Գեղհովիտ բնակավայրի տարածքում 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն 90014511106922000Եռամսյակային20002-26002 Ընտրել
1137Ը3 դ) Մարտունի համայնքի Գեղհովիտ բնակավայրի տարածքում 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն 90014511106928000Եռամսյակային26002-40002 Ընտրել
1137Ը4 դ) Մարտունի համայնքի Վաղաշեն բնակավայրի տարածքում 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն 90014511106942000Եռամսյակային40002-50002 Ընտրել
1137Ը5 դ) Մարտունի համայնքի Գեղհովիտ բնակավայրի տարածքում 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն 90014511106952000Եռամսյակային50002-90002 Ընտրել
1137Ը6 դ) Մարտունի համայնքի Գեղհովիտ բնակավայրի տարածքում 500 և ավելի քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն 90014511106992000Եռամսյակային90002-202000 Ընտրել
1137Թ1 դ) Մարտունի համայնքի Ն․ Գետաշեն բնակավայրի տարածքում մինչև 26 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն 90014510906312000Եռամսյակային20002 Ընտրել
1137Թ2 դ) Մարտունի համայնքի Ն․ Գետաշեն բնակավայրի տարածքում 26-ից 50 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն 90014510906322000Եռամսյակային20002-26002 Ընտրել
1137Թ3 դ) Մարտունի համայնքի Ն․ Գետաշեն բնակավայրի տարածքում 50-ից 100 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն 90014510906328000Եռամսյակային26002-40002 Ընտրել
1137Թ4 դ) Մարտունի համայնքի Ն․ Գետաշեն բնակավայրի տարածքում 100-ից 200 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն 90014510906342000Եռամսյակային40002-50002 Ընտրել
1137Թ5 դ) Մարտունի համայնքի Ն․ Գետաշեն բնակավայրի տարածքում 200-ից 500 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն 90014510906352000Եռամսյակային50002-90002 Ընտրել
1137Թ6 դ) Մարտունի համայնքի Ն․ Գետաշեն բնակավայրի տարածքում 500 և ավելի քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն 90014510906392000Եռամսյակային90002-202000 Ընտրել
1137Ժ1 դ) Մարտունի համայնքի Վ․ Գետաշեն բնակավայրի տարածքում մինչև 26 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն 90014510806512000Եռամսյակային20002 Ընտրել
1137Ժ2 դ) Մարտունի համայնքի Վ․ Գետաշեն բնակավայրի տարածքում 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն 90014510806522000Եռամսյակային20002-26002 Ընտրել
1137Ժ3 դ) Մարտունի համայնքի Վ․ Գետաշեն բնակավայրի տարածքում 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն 90014510806528000Եռամսյակային26002-40002 Ընտրել
1137Ժ4 դ) Մարտունի համայնքի Վ․ Գետաշեն բնակավայրի տարածքում 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն 90014510806542000Եռամսյակային40002-50002 Ընտրել
1137Ժ5 դ) Մարտունի համայնքի Վ․ Գետաշեն բնակավայրի տարածքում 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն 90014510806552000Եռամսյակային50002-90002 Ընտրել
1137Ժ6 դ) Մարտունի համայնքի Վ․ Գետաշեն բնակավայրի տարածքում 500 և ավելի քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն 90014510806592000Եռամսյակային90002-202000 Ընտրել
12345

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ