Մարտունի համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1133 աա) Հիմնական շինությունների համար 90015000   Ընտրել
1136 գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար 9001451010605000Միանվագ  Ընտրել
1137 մինչև 26 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն 90012000Եռամսյակային20002 Ընտրել
1138 ե)Մարտունի համայնքի Մարտունի քաղաքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար 900145101060350Օրական350 Ընտրել
1139 զ)Մարտունի համայնքի Մարտունի քաղաքի տարածքում հեղուկ վառելիքի վաճառքի թույլտվության համար 900145101060100000Տարեկան100000 Ընտրել
1140 է) Համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, բաղնիքները (սաունաները), խաղատները ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար 900145101060100000Տարեկան  Ընտրել
1142 թ) Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար 9001451010601500Ամսական1500 Ընտրել
1143 ժ) Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեններ և կրկնօրինակներ տրամադրելու համար 9001451010602000Միանվագ  Ընտրել
1144 ի) Համայնքի տարածքում (բացառությամբ թաղային համայնքների) մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար 90014510106010000Տարեկան  Ընտրել
1361 Վարչական իրավախախտումների համար տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից պատասխանատվության միջոցների կիրառումից եկամուտներ 900145101169500Տարեկան  Ընտրել
1134Ա Մինչև 20քմ մակ. շին. թույլ. համար 90014510106015000Միանվագ  Ընտրել
1134Բ 20քմ և ավելի քմ մակերեսով շինարար. թույլ. համար 90014510106015000Միանվագ  Ընտրել
1137Ա1 դ) Մարտունի համայնքի Մարտունի քաղաքի տարածքում 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն  22000Եռամսյակային20002-26002 Ընտրել
1137Ա2 դ) Մարտունի համայնքի Մարտունի քաղաքի տարածքում 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն  28000Եռամսյակային26002-40002 Ընտրել
1137Ա3 դ) Մարտունի համայնքի Մարտունի քաղաքի տարածքում 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն  42000Եռամսյակային40002-50002 Ընտրել
1137Ա4 դ) Մարտունի համայնքի Մարտունի քաղաքի տարածքում 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն 90014510106052000Եռամսյակային50002-90002 Ընտրել
1137Ա5 դ) Մարտունի համայնքի Մարտունի քաղաքի տարածքում 500 և ավելի քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն  92000Եռամսյակային90002-202000 Ընտրել
1145 Մարտունի համայնքի Մարտունի քաղաքի տարածքում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվությոան համար։ 90014510106020000Տարեկան20000 Ընտրել
1145Ա Մարտունի համայնքի Արծվանիստ բնակավայրի տարածքում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվությոան համար։ 90014511706620000Տարեկան20000 Ընտրել
1145Բ Մարտունի համայնքի Ծովինար բնակավայրի տարածքում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվությոան համար։ 90014511606820000Տարեկան20000 Ընտրել
1145Գ Մարտունի համայնքի Վարդենիկ բնակավայրի տարածքում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվությոան համար։ 90014511506020000Տարեկան20000 Ընտրել
1145Դ Մարտունի համայնքի Զոլաքար բնակավայրի տարածքում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվությոան համար։ 90014511406320000Տարեկան20000 Ընտրել
1145Ե Մարտունի համայնքի Աստղաձոր բնակավայրի տարածքում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվությոան համար։ 90014511306520000Տարեկան20000 Ընտրել
1145Զ Մարտունի համայնքի Վաղաշեն բնակավայրի տարածքում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվությոան համար։ 90014511206720000Տարեկան20000 Ընտրել
1145Է Մարտունի համայնքի Գեղհովիտ բնակավայրի տարածքում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվությոան համար։ 90014511106920000Տարեկան20000 Ընտրել
1145Ը Մարտունի համայնքի Ն․ Գետաշեն բնակավայրի տարածքում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվությոան համար։ 90014510906320000Տարեկան20000 Ընտրել
1145Թ Մարտունի համայնքի Վ․ Գետաշեն բնակավայրի տարածքում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվությոան համար։ 90014510806520000Տարեկան20000 Ընտրել
1145Ժ Մարտունի համայնքի Մադինա բնակավայրի տարածքում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվությոան համար։ 90014511004620000Տարեկան20000 Ընտրել
1145Ի Մարտունի համայնքի Լիճք բնակավայրի տարածքում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվությոան համար։ 90014510706720000Տարեկան20000 Ընտրել
1145Լ Մարտունի համայնքի Ծակքար բնակավայրի տարածքում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվությոան համար։ 90014510606920000Տարեկան20000 Ընտրել
1145Խ Մարտունի համայնքի Ծովասար բնակավայրի տարածքում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվությոան համար։ 90014510506120000Տարեկան20000 Ընտրել
1145Ծ Մարտունի համայնքի Ձորագյուղ բնակավայրի տարածքում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվությոան համար։ 90014510406420000Տարեկան20000 Ընտրել
1145Կ Մարտունի համայնքի Վարդաձոր բնակավայրի տարածքում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվությոան համար։ 90014510307420000Տարեկան20000 Ընտրել
1145Հ Մարտունի համայնքի Երանոս բնակավայրի տարածքում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվությոան համար։ 90014510206820000Տարեկան20000 Ընտրել
1142Ա Համայնքի տարածքում թունդ ալկոհոլային ՝ սպիրտի պարունակությունը 20 և ավելի ծավալային տոկոս, ոգելից խմիչքների արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար 9001451010603500Ամսական3500 Ընտրել
1146 Մարտունի համայնքի Մարտունի քաղաքի տարածքում մինչև 26 քառակուսի մետր հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվություն 900145101604000Եռամսյակային3000-5001 Ընտրել
1146Ա Մարտունի համայնքի Մարտունի քաղաքի տարածքում 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվություն 9001451010606000Եռամսյակային5001-10001 Ընտրել
1146Ա1 Մարտունի համայնքի Մարտունի քաղաքի տարածքում 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվություն 90014510106015000Եռամսյակային10001-15001 Ընտրել
1146Ա2 Մարտունի համայնքի Մարտունի քաղաքի տարածքում 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվություն 90014510106016000Եռամսյակային15001-20001 Ընտրել
1146Ա3 Մարտունի համայնքի Մարտունի քաղաքի տարածքում մինչև 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվություն 90014510106030000Եռամսյակային20001-30001 Ընտրել
1146Ա4 Մարտունի համայնքի Մարտունի քաղաքի տարածքում 500 և ավելի քառակուսի մետր հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվություն 90014510106040000Եռամսյակային30001-50001 Ընտրել
1146Բ Մարտունի համայնքի Արծվանիստ բնակավայրի տարածքում մինչև 26 քառակուսի մետր հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվություն 9001451170664000Եռամսյակային3000-5001 Ընտրել
1146Բ1 Մարտունի համայնքի Արծվանիստ բնակավայրի տարածքում 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվություն 9001451170666000Եռամսյակային5001-10001 Ընտրել
1146Բ2 Մարտունի համայնքի Արծվանիստ բնակավայրի տարածքում 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվություն 90014511706615000Եռամսյակային10001-15001 Ընտրել
1146Բ3 Մարտունի համայնքի Արծվանիստ բնակավայրի տարածքում 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվություն 90014511706616000Եռամսյակային15001-20001 Ընտրել
1146Բ4 Մարտունի համայնքի Արծվանիստ բնակավայրի տարածքում 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվություն 90014511706630000Եռամսյակային20001-30001 Ընտրել
1146Բ5 Մարտունի համայնքի Արծվանիստ բնակավայրի տարածքում 500 և ավելի քառակուսի մետր հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվություն 90014511706640000Եռամսյակային30001-50001 Ընտրել
1146Գ Մարտունի համայնքի Ծովինար բնակավայրի տարածքում մինչև 26 քառակուսի մետր հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվություն 9001451160684000Եռամսյակային3000-5001 Ընտրել
1146Գ1 Մարտունի համայնքի Ծովինար բնակավայրի տարածքում 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվություն 9001451160686000Եռամսյակային5001-10001 Ընտրել
1146Գ2 Մարտունի համայնքի Ծովինար բնակավայրի տարածքում 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվություն 90014511606815000Եռամսյակային10001-15001 Ընտրել
1146Գ3 Մարտունի համայնքի Ծովինար բնակավայրի տարածքում 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվություն 90014511606816000Եռամսյակային15001-20001 Ընտրել
1146Գ4 Մարտունի համայնքի Ծովինար բնակավայրի տարածքում 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվություն 90014511606830000Եռամսյակային20001-30001 Ընտրել
1146Գ5 Մարտունի համայնքի Ծովինար բնակավայրի տարածքում 500 և ավելի քառակուսի մետր հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվություն 90014511606840000Եռամսյակային30001-50001 Ընտրել
1146Դ Մարտունի համայնքի Վարդենիկ բնակավայրի տարածքում մինչև 26 քառակուսի մետր հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվություն 9001451150604000Եռամսյակային3000-5001 Ընտրել
1146Դ1 Մարտունի համայնքի Վարդենիկ բնակավայրի տարածքում 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվություն 9001451150606000Եռամսյակային5001-10001 Ընտրել
1146Դ2 Մարտունի համայնքի Վարդենիկ բնակավայրի տարածքում 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվություն 90014511506015000Եռամսյակային10001-15001 Ընտրել
1146Դ3 Մարտունի համայնքի Վարդենիկ բնակավայրի տարածքում 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվություն 90014511506016000Եռամսյակային15001-20001 Ընտրել
1146Դ4 Մարտունի համայնքի Վարդենիկ բնակավայրի տարածքում 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվություն 90014511506030000Եռամսյակային20001-30001 Ընտրել
1146Դ5 Մարտունի համայնքի Վարդենիկ բնակավայրի տարածքում 500 և ավելի քառակուսի մետր հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվություն 90014511506040000Եռամսյակային30001-50001 Ընտրել
1146Ե Մարտունի համայնքի Զոլաքար բնակավայրի տարածքում մինչև 26 քառակուսի մետր հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվություն 9001451140634000Եռամսյակային3000-5001 Ընտրել
1146Ե1 Մարտունի համայնքի Զոլաքար բնակավայրի տարածքում 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվություն 9001451140636000Եռամսյակային5001-10001 Ընտրել
1146Ե2 Մարտունի համայնքի Զոլաքար բնակավայրի տարածքում 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվություն 90014511406315000Եռամսյակային10001-15001 Ընտրել
1146Ե3 Մարտունի համայնքի Զոլաքար բնակավայրի տարածքում 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվություն 90014511406316000Եռամսյակային15001-20001 Ընտրել
1146Ե4 Մարտունի համայնքի Զոլաքար բնակավայրի տարածքում 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվություն 90014511406330000Եռամսյակային20001-30001 Ընտրել
1146Ե5 Մարտունի համայնքի Վարդենիկ բնակավայրի տարածքում 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվություն 90014511406340000Եռամսյակային30001-50001 Ընտրել
1146Զ Մարտունի համայնքի Աստղաձոր բնակավայրի տարածքում մինչև 26 քառակուսի մետր հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվություն 9001451130654000Եռամսյակային3000-50001 Ընտրել
1146Զ1 Մարտունի համայնքի Աստղաձոր բնակավայրի տարածքում 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվություն 9001451130656000Եռամսյակային5001-10001 Ընտրել
1146Զ2 Մարտունի համայնքի Աստղաձոր բնակավայրի տարածքում 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվություն 90014511306515000Եռամսյակային10001-15001 Ընտրել
1146Զ3 Մարտունի համայնքի Աստղաձոր բնակավայրի տարածքում 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվություն 90014511306516000Եռամսյակային15001-20001 Ընտրել
1146Զ4 Մարտունի համայնքի Աստղաձոր բնակավայրի տարածքում 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվություն 90014511306530000Եռամսյակային20001-30001 Ընտրել
123

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ